Aamupäivä- ja iltapäivätoiminta

Paalijärven koululla aamu- ja iltapäivätoimintaa/kerhoa järjestetään ma – pe klo 6.30 – 16. Toiminnalla turvataan lapselle aamupala, läksyjentekohetki, välipala, lepohetki ja ulkoilua mahdollisimman paljon. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Järvi-Pohjanmaalla esioppilaille, 1.-2. luokkalaisille oppilaille, erityisen tuen piirissä oleville oppilaille sekä perustellusta syystä myös muiden luokkien oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoimintaan sitoudutaan paikkaa haettaessa lukukaudeksi kerrallaan. Lapsi voi rehtorin luvalla osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan perustellusta syystä myös yksittäisinä päivinä.